th. examen

Tijdens de periode dat je de rijlessen volgt kunt je je theoriecertificaat gaan halen bij het CBR. Je kunt ook reeds eerder beginnen met het leren van de theorie en vanaf je 16e verjaardag het theorie examen doen. Het certificaat blijft 1,5 jaar geldig!!
Wij kunnen de examenreservering bij het CBR voor je verzorgen.

De theorie examencentra bevinden zich oa in Eindhoven of Breda. Helaas is het theorie examencentrum in Berkel-Enschot sinds maart 2015 gesloten.
Wilt u meer informatie en een video fimlpje bekijken dan kan dat op www.cbr.nl  veel kijk plezier

De kosten voor het CBR theorie-examen zijn: € 33,00 (vanaf 1 januari 2019)

 

Het examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Deze vragen worden gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties, gezien vanuit de positie van de bestuurder. Gevraagd wordt wat men zou doen in elk van deze situaties. Er kan via de drukknoppen worden gekozen uit “remmen” (er is sprake van een onmiddellijk gevaar), “gas loslaten” (er zou zich een gevaarlijke situatie kunnen voordoen) en “niets”(er is geen sprake van enig gevaar). Van deze 25 vragen moeten er tenminste 13 goed worden beantwoord.
Na de vragen over gevaarherkenning volgen 40 vragen, waarvan de eerste 30 betrekking hebben op wet- en regelgeving en de laatste 10 op verkeersinzicht. Van deze 40 vragen moeten er tenminste 35 goed worden beantwoord. Dit deel van het examen bevat ja/nee vragen, meerkeuzevragen en open vragen.
Beide onderdelen vormen samen één examen; er kan geen examen gedaan worden voor de afzonderlijke onderdelen.
Men is alleen geslaagd als voor beide onderdelen een voldoende is behaald.

Nieuw (per 1 juli 2017)is dat je moelijke vragen mag overslaan om die alsnog op het eind te kunnen beantwoorden.